“ყველას ერთად, კონსოლიდირებულებს უფრო მეტი შეგვიძლია, ვიდრე ცალ-ცალკე, დაპირისპირებულოლებს” | 13.12.2021