„თუ არ იქნება კონკრეტული რეფორმები გატარებული, მივალთ სამოქალაქო დაპირისპიორებამდე“ | 10.12.2021