შერიგების ინიციატივა ქვეყნისთვის თავისთავად კარგი ინიციატივაა – დამენია | 09.12.2021