თუ ამას არ აკეთებ და შეგნებულად არ აკეთებ, მაშინ ცხადია, რომ ალიანსში ხარ რუსეთთან – წერეთელი | 09.12.2021