“უფრო სახიფათოა პროპაგანდა სახელმძღვანელოში, ვიდრე ერთი ბელადის ბიოგრაფია” – ნინო კვიტაშვილი, ნანა ტოხვაძე, ბეჟან ჯავახია | ფრაგმენტი 1 | 07.12.2021