სახელმძღვანელოების ავტორები არ შეცვლილა ბოლო 20 წელია – ბეჟან ჯავახია | ფრაგმენტი 2 | 07.12.2021