მას სრულიად უადგილოდ დაენიშნა ანტიფსიხოზური პრეპარატი – მარიამ ჯიშკარიანი | ფრაგმენტი 1 | 06.12.2021