გზავნილები ამ წიგნში რუსული პროპაგანდის ნაწილია. რა თქმა უნდა, დაუშვებელია და ამოსაღებია – სერგო ჩიხლაძე | 06.12.2021