“ჩვენი ოპოზიცია ვერ გამოსულა თინეიჯერული ასაკიდან, განმეორებით ითხოვენ ერთი და იგივე რამეს” | 01.12.2021