უნდა შევთანხმდეთ – კანონი ან ყველასთვის კანონობს, ან შერჩევითი სამართალია – ანა ბუჩუკური | 01.12.2021