ვერავინ გვეტყვის, რომ „ლელო“ ვინმეს ჩამორჩება.ვინმემ გვნახა კაბინეტბში გამოწკეპილი?? – გრიგოლ გეგელია | ფრაგმენტი 5 | 01.12.2021