პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | ნაწილი 2 | 30.11.2021