პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | ნაწილი1 | 30.11.2021