“ვნახეთ ახლა კარგი მაგალითი, თუ როგორ არაკონსტრუქციულად და კონფრონტაციულად მოიქცა „ქართული ოცნება“ | 30.11.2021