ხელისუფლებამ არჩია რუსული ყაიდის პოლიტიკა – გიორგი ნონიაშვილი | 24.11.2021