“ოპოზიცია მხოლოდ დესტრუქციული წესით მოქმდებს, ხელოვნურად ქმნის ქვეყანაში დაძაბულობის ფონს” | 24.11.2021