“ეს დინამიკა არ შეწყდება, ვიდრე ხელისუფლება პოპულისტური გადაწყვეტილებების მიღებას თავს არ დაანებებს” | 24.11.2021