ეპიდემიოლოგიური კუთხით სურათი რთული რჩება – თამარ გაბუნია | 24.11.2021