ღარიბაშვილის განცხადებები მთავრობის სხდომაზე | 22.11.2021