“სამედიცინო დიაგნოზებს სვამენ დილეტანტები და ამ დილეტანტების მოსაზრება ითვლება სახელმწიფო პოზიციად” – გიორგი კავკასიძე | ფრაგმენტი 1 | 18.11.2021