„ოცნებამ“ ქვეყნის ღირსებას მიაყენა შეურაცხყოფა და გაახარა როგორც ქვეყნოს შიდა, ასევე გარე მტრები” | 18.11.2021