„სააკაშვილის ამბავი ლაკმუსის ქღალდი გახდა, რამდენად ბოროტი და დიქტატორული მმართვეკლობაა“ – ვანო მაჭავარიანი | ფრაგმეტნი 2 | 15.11.2021