სააკაშვილს დაეწყო შინაგანი ორგანოების ტკივილები, სიცოცლის რა მონაკვეთი დარჩა, ძნელია თქმა- ადვოკატი | 10.11.2021