სააკაშვილი მომაკვდავიაო, იმდენად ჯანმრთელია, სირბილით შეუძლია გაიაროს მთელი კორიდორი – ზარქუა | 09.11.2021