“პოზიცია სააკაშვილის პატიმრობით ხელის მოთბობას და ემოციური მუხტის აწევით საწადლის მიღწევას ცდილობს” | 09.11.2021