ის ამბობს, რომ მთავარია ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ – ლიზა იასკო გლდანის ციხესთან | 09.11.2021