“დროა“ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმზე გადადის და ყველა არაძალადობრივ აქციაში მონაწილეობას მიიღებს” | 08.11.2021