სამუდამოდ დავასრულოთ დესტრუქციაზე, რევანშზე ორიენტირებული პოლიტიკური დღის წესრიგი – კახა კალაძე | 30.10.2021