ადამიანები არ არიან ცხვრის ფარა, რომ აქეთ-იქით წაიყვანონ – პაატა მანგლაძე | 28.10.2021