სანამ დაპატიმრებული ვარ , საკვებს არ მივიღებ არც ერთი ფორმით, მზად ვარ სიკვდილისთვისაც – სააკაშვილი | 20.10.2021