თბილისის კოალიციური მთავრობის პრეზენტაცია | 20.10.2021