“ვინც ითხოვს სააკაშვილის გათავისუფლებას, შეურაცხყოფას აყენებს მისი სისტემის ყველა მსხვერპლს” | 13.10.2021