„პროცესები ღმა მოლოდინებზე და ცვლილებებზეა მიმართული“ 3+3 ფორმატი და საქართველოს არჩევანი – გიორგი კანაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი | ფრაგმენტი 3 | 12.10.2021