მეგობრებს ყველაფერი, დანარჩენს – არაფერი – ვატო სურგულაძე | ფრაგმენტი 2 | 07.10.2021