ქვეყანა საბიძინე რომ გახდა, ის უფრო მნიშვნელოვანია თუ ჩვენი პირადი წყენა?! გადავწყვიტოთ! – ნინო ბურჯანაძე | ფრაგმენტი 3 | 06.10.2021