პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ | 05.10.2021