„მთელი საქართველო დღეს ვცხოვრობთ მოსეს ათი მცნებით, დააწერინეს და ყველა ვართ ამ სცენარის მონაწილე“ – ნონა მამულაშვილი, გრიგოლ გეგელია | ფრაგმენტი 1 | 05.10.2021