დაიწყო თქვენი ხელისუფლების დამარცხება! ეს საქმე იქნება ბოლომდე მიყვანილი! – ანა ნაცვლიშვილი | 05.10.2021