საკმაოდ ცუდ სცენართან არის “ოცნება” ყოველი შემდეგი ნაბიჯი ძალიან მძიმე ფასის მქონეა – ხარშილაძე | ფრაგმენტი 1 | 04.10.2021