დაკავების დღიდან არ მოგვეცა საშუალება გვენახა სააკაშვილი – ადვოკატები | 04.10.2021