“გარეთ, ბირჟა, კრიმინალური მიდრეკილებების ხალხი – ეს არის ხელწერა ამ რეჟიმის” | 02.10.2021