ხომ გვიმტკიცებდით, სააკაშვილი არა არის საქართველოშიო?! როგორ დააკვეთ?! – მურმან დუმბაძე | ფრაგმენტი 1 | 01.10.2021