უზურპატორები არიან, თოფიანი ხალხის, სუს-ისმ ფულის გამოყენებით ცდილობენ დარჩენას“- ზურაბ ჯაფარიძე | ფრაგმენტი 3 | 29.09.2021