რაც კი თავისუფლებასთან ასოცირდება, ხდება „ოცნების“ მსხვერპლი – მელაზე მოშერ კულჰარტის დოკუმენტზე | 29.09.2021