წინასაარჩევნო დებატები პარტიების წარმომადგენლებს შორის | ფრაგმენტი 2 | 27.09.2021