წინასაარჩევნო დებატები პარტიების წარმომადგენლებს შორის | ფრაგმენტი 1 | 27.09.2021