“ვინც არ უნდა გამოაქვეყნოს მასალები, დანაშავეა ის, ვინც გადაიღო, პასუხისმგებლობა სუს-ზეა” | 17.09.2021