როდესაც გაიძულებენ პრაქტიკულად ყველა მოქალაქის ჩაწერას. არ უნდა შეასრულოთ! – მიხეილ სააკაშვილი | 16.09.2021