„განურჩევლად ყველა აღმოჩნდა უკანონო მიყურადებისა და თალთვალის ობიოექტი. ამას დავამთავრებთ“ | 15.09.2021