ბიძინა ცოდვის ქარვასლის დირექტორია, ფული კონვერტებით მიდის მომსმენებისთვის – შალვა ნათელაშვილი | ფრაგმენტი 1 | 14.09.2021